Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για την έναρξη της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθημάτων “Συγκίνηση & Κίνητρα” & “Συγγραφή Εργασίας”

Την Πέμπτη 26/3/2020 και ώρα 09.00 θα διεξαχθεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος “Συγκίνηση & Κίνητρα” και την Παρασκευή 27/3/2020 και ώρα 09.00 θα διεξαχθεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος “Συγγραφή Εργασίας”, όπως ορίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα παραπάνω μαθήματα να εγγραφούν στο e-course των μαθημάτων απ’ όπου θα λάβουν και τον κωδικό εισόδου στην εικονική τάξη.

Ο Διδάσκων

Σπ. Κάμτσιος