Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για την αξιολόγηση των φοιτητών στα μαθήματα της Αγγλικής Γλώσσας

Η αξιολόγηση των φοιτητών στα μαθήματα «Αγγλικά Ι» και «Αγγλικά ΙΙ» της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 2020 θα γίνει με γραπτές εργασίες. Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στις σχετικές σελίδες των μαθημάτων στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Ecourse.

 

Ο Διδάσκων

Ι. Τσιπλακίδης