Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για τη Γερμανική Γλώσσα

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμηματός Ψυχολογίας B’
και Δ’ εξαμήνου που έχουν δηλώσει ως ξένη γλώσσα τα
Γερμανικά ότι η έναρξη των μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο
2020 θα γίνει την Τρίτη, 18.2. 2020, ώρα 12.00 – 14.00, αίθουσα
6 ( ισόγειο) στο Π.Τ.Δ.Ε.
Επικοινωνία με email: mfehring@uoi.gr

Η διδάσκουσα
Μαρία Φέριγκ-Γκότοβου