Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τη διδασκαλία των μαθημάτων Αγγλικής Γλώσσας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα προσφερθούν τα ακόλουθα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας στο Τμήμα Ψυχολογίας:

  • To μάθημα «ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ I (ΞΓ101)», υποχρεωτικό μάθημα 1ου εξαμήνου, που διδάσκεται τη Δευτέρα, ώρα 09:00-12:00, εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας «Microsoft Teams». Η έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, βάσει του ωρολόγιου προγράμματος.
  • Το μάθημα «ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΞΓ001 (ΑΓΓΛΙΚΗ)», προαιρετικό/προπαρασκευαστικό μάθημα 1ου εξαμήνου, που δεν λαμβάνεται υπόψη στα απαιτούμενα μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, αλλά θα περιληφθεί στο παράρτημα διπλώματος. Διδάσκεται την Τρίτη, ώρα 10:00-12:00, εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας «Microsoft Teams». Η έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος θα γίνει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020, βάσει του ωρολόγιου προγράμματος.

Για τα παραπάνω μαθήματα δεν υπάρχει απαλλαγή βάσει πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα αυτά (εγκατάσταση και λειτουργία «Microsoft Teams», κωδικοί, κλπ.) έχουν αναρτηθεί στις αντίστοιχες σελίδες των μαθημάτων στην πλατφόρμα Ecourse. Παρακαλούνται οι φοιτητές να ελέγχουν την ιστοσελίδα του Τμήματος Ψυχολογίας και τις σελίδες των μαθημάτων στην πλατφόρμα Ecourse για νεότερες ανακοινώσεις.

Ο διδάσκων

Ι. Τσιπλακίδης