Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για τα μαθήματα “ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι – ΨΥΕ035” και “ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ – ΨΥΕ036”

Το  μάθημα “ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι – ΨΥΕ035” θα διεξάγεται μέσα από το MsTeams (κωδ. ομάδας:  9eiwxs2 ) κάθε Τετάρτη 9:00 με 12:00.
Το  μάθημα “ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ – ΨΥΕ036” θα διεξάγεται μέσα από το MsTeams (κωδ. ομάδας:  8wy908s ) κάθε Τετάρτη 12:00 με 15:00.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 03.03.2021.

Δεν προαπαιτείται να έχετε δηλώσει το μάθημα  “ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι – ΨΥΕ035” προκειμένου να δηλώσετε το  “ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ – ΨΥΕ036”, ούτε το αντίστροφο.

Ο Διδάσκων

Στέφανος Μπέλλος, Msc, PhD
Ψυχίατρος