Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για τα μαθήματα “Αθλητική Ψυχολογία” και “Θέματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ΙΙ”

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα (α) “Αθλητική Ψυχολογία” και (β) “Θέματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ΙΙ”, να ενημερωθούν από τις ανακοινώσεις που βρίσκονται αναρτημένες στο e-course των δυο μαθημάτων για τον κωδικό εισόδου τους στο MS TEAMS προκειμένου για την παρακολούθηση των διαλέξεων.  Το “κλειδί” εισόδου στο e-course είναι skamtsios.

Ο διδάσκων του μαθήματος

Σπ. Κάμτσιος