Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για μαθήματα Επιλογής Ψυχολογίας

Ενημερώνονται οι φοιτητές πως στο ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021 προσφέρονται μαθήματα Επιλογής Ψυχολογίας ως εξής:

ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι – ΨΥΕ035
Διδάσκων: Στέφανος Μπέλλος
Τετάρτη, ώρα: 09:00-12:00
κωδικός MsTeams: 9eiwxs2
έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 03.03.2021

ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ – ΨΥΕ036
Διδάσκων: Στέφανος Μπέλλος
Τετάρτη, ώρα: 12:00-15:00
κωδικός MsTeams: 8wy908s
έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 03.03.2021

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ – ΨΥΕ051
Διδάσκουσα: Μαριάννα Τσατάλη
Δευτέρα, ώρα: 18:00-21:00
κωδικός MsTeams: qt4rln0
έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 22.02.2021

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ – ΨΥΕ050
Διδάσκουσα: Μαριάννα Τσατάλη
Τετάρτη, ώρα: 18:00-21:00
κωδικός MsTeams: 429nhec
έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 24.02.2021