Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου “Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία” και “Ψυχολογική – Νευροψυχολογική Αξιολόγηση”

Το μάθημα “Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία” θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη, ώρα 12:00΄-15:00΄, στο Αμφιθέατρο Φιλοσοφίας.

Το μάθημα “Ψυχολογική – Νευροψυχολογική Αξιολόγηση” θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη, ώρα 15:00΄-18:00΄, στην Αίθουσα 4.

Η έναρξη και των δύο μαθημάτων θα είναι την Τετάρτη στις 26/2.