Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για τα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας

Οι κωδικοί για την πλατφόρμα MS-Teams για τα μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας είναι:

Ξένη Γλώσσα – Αγγλικά Ι (ΞΓ101).
Κωδικός: hhh78io

Ξένη Γλώσσα – Αγγλικά (ΞΓ001).
Κωδικός: asvw6s3

O Διδάσκων
Ι. Τσιπλακίδης