Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τα Αγγλικά

Παρακαλούνται οι φοιτητές με ΑΜ: 782, 589, 953 να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα Ι. Τσιπλακίδη (itsiplak@uoi) σχετικά με το μάθημα της αγγλικής γλώσσας.

Ο Διδάσκων: Ι. Τσιπλακίδης