Αναπληρώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για Αναπλήρωση του μαθήματος “ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ – ΨΥΕ024”

Την Τετάρτη 12.05.2021 και ώρα 18:00 – 21:00 θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος “ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ – ΨΥΕ024”

Η διδάσκουσα

Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου