Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση έναρξης του μαθήματος “Στατιστική ΙΙ”

Οι διαλέξεις του μαθήματος “Στατιστική ΙΙ” ξεκινούν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.
Η διδασκαλία του μαθήματος θα πραγματοποιείται εξ’ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας MS Teams κάθε Τετάρτη 15.00 – 18.00.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες να εγγραφούν στην αίθουσα που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα MS TEAMS με όνομα “Στατιστική ΙΙ 2020-2021” και κωδικό: fhbn76g

Ο διδάσκων
Γιώργος Ντρίτσος