Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση έναρξης του μαθήματος “Προηγμένες Μέθοδοι Ανάλυσης Ποσοτικών Δεδομένων”

Οι διαλέξεις του μαθήματος “Προηγμένες Μέθοδοι Ανάλυσης Ποσοτικών Δεδομένων” ξεκινούν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
Η διδασκαλία του μαθήματος θα πραγματοποιείται εξ’ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας MS Teams κάθε Παρασκευή 15.00 – 18.00.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες να εγγραφούν στην αίθουσα που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα MS TEAMS με όνομα “Προηγμένες Μέθοδοι Ανάλυσης
Ποσοτικών Δεδομένων 2020-2021” και κωδικό: s8o83dp

Ο διδάσκων
Γιώργος Ντρίτσος