Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση έναρξης του μαθήματος “Κλινική Κοινοτική Ψυχολογία”

Το 1ο μάθημα “Κλινική Κοινοτική Ψυχολογία” θα διεξαχθεί την Κυριακή 29/11/20, ώρα 15.00 – 18:00 μέσα από την ομώνυμη ομάδα που δημιουργήθηκε στο MS Teams με  κωδικό: 97au8ke

ο Διδάσκων

Στέφανος Μπέλλος
bellos.stefanos@uoi.gr