Ανακοινώσεις Γραμματείας Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση από το “ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ “ΤΟΥΝΕΛ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ”

Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Η καινούργια σχολή μάθησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας « Τούνελ της σιωπής » έχει
ξεκινήσει σε έναν σύγχρονο και ευχάριστο χώρο να λειτουργεί και να καλωσορίζει νέους ανθρώπους
που επιθυμούν να γνωρίσουν τη νοηματική , τον κόσμο της και ταυτοχρόνως νέους ανθρώπους και
πεποιθήσεις.
Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ( Ε.Ν.Γ. ) είναι η φυσική γλώσσα των κωφών και αναγνωρισμένη
πια ως επίσημη γλώσσα όλων των κωφών και βαρήκοων που ζουν στη χώρα μας.
Το « Τούνελ της σιωπής » διαθέτει πλούσια προγράμματα εκμάθησης της Ε.Ν.Γ. , σύγχρονες
μεθόδους διδασκαλίας , οπτικό υλικό , βίντεο, παιχνίδια , ποικιλία μεθόδων για όποιον ενδιαφέρεται
να δοκιμάσει τις πρωτοποριακές υπηρεσίες μας.
Η σχολή, επίσης , ασχολείται και διοργανώνει σε συνεργασία με εξωτερικούς ομιλητές ενημερωτικά,
ψυχαγωγικά και καλλιτεχνικά δρώμενα , όπως σεμινάρια, ομιλίες , συζητήσεις, όπου λαμβάνουν
χώρα στη πόλη μας με στόχο τη σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη
γλώσσα των κωφών , την επικοινωνία τους με τους ακούοντες , τα άτομα με ειδικές ανάγκες και άλλα
ακόμη ενδιαφέροντα θέματα.

(Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο)

Attachments