Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Αλλαγή μαθήματος “Γλωσσικές Διαταραχές”

Στο τρέχον χειμερινό εξάμηνο αντί του μαθήματος “Γλωσσικές Διαταραχές” θα προσφερθεί το μάθημα “Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας” από την ίδια διδάσκουσα, την κ. Μορφίδη, όπως περιγράφεται και στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

No Comments

    Leave a Reply