Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Αλλαγή ημερομηνίας έναρξης του κ. Π. Λιανού

Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του κ. Π. Λιανού θα είναι στις 6/3, Παρασκευή, και όχι 28/2, όπως είχε οριστεί αρχικά.