Ανακοινώσεις Εξετάσεων

Αλλαγή ημέρας και τρόπου διεξαγωγής εξέτασης του μαθήματος “ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΨΥΕ023”

Η γραπτή εξέταση του μαθήματος “ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΨΥΕ023” θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 08.02.2021, και ώρα 09.00-11.00

Οι διδάσκοντες