Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Αλλαγή ημέρας διδασκαλίας μαθήματος “Στρες και Στρατηγικές Αντιμετώπισης: Το Στρες στο Σχολείο”

Το μάθημα “Στρες και Στρατηγικές Αντιμετώπισης: Το Στρες στο Σχολείο” το οποίο διδάσκουν οι κ.κ. Ε. Καραγιαννοπούλου και Σπ. Κάμτσιος θα διεξάγεται στο εξής κάθε Τρίτη, ώρα 9:00 – 12:00 στην αίθουσα 4.
Η συγκεκριμένη αλλαγή θα έχει εφαρμογή από την Τρίτη 10/3.

 

Οι Διδάσκοντες

Ε. Καραγιαννοπούλου

Σπ. Κάμτσιος