Ανακοινώσεις Μαθημάτων

ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “Θέματα Γνωστικής και Εκπ/κής Ψυχολογίας: Αυτο-ρύθμιση – Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση”

ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ

Το μάθημα “Θέματα Γνωστικής και Εκπ/κής Ψυχολογίας: Αυτο-ρύθμιση – Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση” με διδάσκουσα την κ.Παπαντωνίου θα εξεταστεί, μέσω του MS-Teams, με ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ (και όχι με γραπτή) εξέταση, κατά την ίδια ημέρα και ώρα που έχει προγραμματιστεί.

Περισσότερες οδηγίες και κωδικός εισόδου στην αίθουσα θα αναρτηθούν από τη διδάσκουσα στο e-course.