Ανακοινώσεις Γραμματείας Σημαντικές Ανακοινώσεις

Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα και στις Ημερομηνίες Έναρξης

1. Το μάθημα “Κοινωνική Ψυχολογία Διομαδικών Σχέσεων: Προκατάληψη, Ρατσισμός” του κ. Ν. Μποζατζή θα διδάσκεται κάθε Τρίτη, ώρα 12:00΄-15:00΄, στην αίθ.3 και όχι κάθε Τετάρτη, όπως είχε αρχικά οριστεί. Η ημερομηνία έναρξης του συγκεκριμένου μαθήματος είναι την Τρίτη 11/2.

2. Το μάθημα “Πειραματική Διερεύνηση Γνωστικών Διεργασιών” της κας Ε. Ζιώρη θα διδάσκεται κάθε Τρίτη, ώρα 15:00΄-18:00΄ και όχι 12:00΄-15:00΄, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

3. Η ημερομηνία έναρξης μαθημάτων του κ. Π. Λιανού θα είναι την Παρασκευή 28/2 και όχι 14/2, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.

Ακολουθεί επικαιροποιημένο το Ωρολόγιο πρόγραμμα καθώς και ο Πίνακας έναρξης των μαθημάτων.

Attachments