Γενικές ανακοινώσεις

6ος Κύκλος ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το CSR Hellas, τιμώντας την μνήμη του προέδρου του Νίκου Αναλυτή, ανακοινώνει την έναρξη του 6ου Κύκλου Φοιτητικού Διαγωνισμού για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Πληροφορίες:
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Κυκλος Χρονοδιάγραμματος
Σύνοψη Φοιτητικού Διαγωνισμού