Γενικές ανακοινώσεις

4ο Πανελλήνιο Προπτυχιακό Συνέδριο Φιλοσοφίας

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων είναι 11 Οκτωβρίου 2020.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο και τη δυνατότητα υποβολής περιλήψεων μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση: https://unphilcon.weebly.com/.